Deratizácia – hubenie hlodavcov

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Súčasťou výkonu deratizácie sú:

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia
 • priebežné monitorovanie hlodavcov - vstupy, druhy
 • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu
 • práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami
 • Dezinfekcia – ničenie choroboplodných zárodkov

  Človek denne príde do kontaktu s miliónmi baktérií a mikroorganizmov. Dezinfekcia je súbor opatrení s cieľom zničiť choroboplodné zárodky a mikroorganizmy. Dezinfekčné zásahy sa vykonávajú určeným všestrannými prípravkami.

  Dezinsekcia – hubenie hmyzu

  Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

  Dezinsekčné práce vykonávame na objektoch a zariadeniach:

 • obytné domy a byty, hotely, motely a ubytovacie zariadenia
 • potravinárske zariadenia, sklady, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia
 • obchodné domy a kancelárske budovy