Kontaktujte nás


Ivana Škovierová


Kontakt                                                     Adresa

+421904 346 255                            Services Management Company, s. r. o.

ivana.skovierova@gmail.com            Príkopova 6

                                                      831 03 Bratislava